Docenten

Met passie en vanuit levenservaring

Voor de LIFEschool hebben we een zeer bijzondere samenwerking met docenten. Stuk voor stuk zijn het mensen die God op een gepassioneerde wijze dienen. Ze onderwijzen niet vanuit een boekje, maar vertellen hoe God hen leidt en hoe zij Hem hebben ervaren. Zij delen ook datgene wat zij geestelijk ontvangen hebben, en dat maakt onze school zeer waardevol. Het gaat ons niet alleen om informatie en de cognitieve kennis, maar om transformatie van jou als christen. Je komt er dus echt anders uit!

 

Dr. Gerrit Vreugdenhil

Docent

De gepromoveerde theoloog Gerrit Vreugdenhil(PKN) is werkzaam voor de GZB in Colombia voor een deel van zijn werkzaamheden. Gerrit werkt daar aan de theologische universiteit. Gerrit is een zeer kundig en aimabel docent en een door de Heilige Geest geleide predikant die verschillende hervormde gemeenten diende. De laatste was in de bekende st. Janskerk te Gouda. Gerrit was verder zeer betrokken bij meerdere initiatieven zoals ‘There is more!’ en geeft les over geestelijke strijd, bevrijding en de geestelijke wereld. Het is een voorrecht dat hij ons komt lesgeven. Hij schreef zelf ook meerdere boeken w.o ‘Geestelijke strijd in de kracht van Jezus’

Anthon van der Laak

Docent

Samen met zijn vrouw Joke heeft Anthon zijn leven gewijd aan het onderwijzen van het Koninklijk Leven in binnen- en buitenland. Samen diende ze 8 jaar in de Filipijnen en daarna hebben ze in vele landen kerkelijke leiders getraind. De lijst is lang maar enkele voorbeelden zijn: China, Zuid Afrika, Oeganda en Wit Rusland.

Jan Pool

Docent

Met zijn warme persoonlijkheid en inspirerende preken is Jan Pool een bekende voorganger in christelijk Nederland. Hij zal deze school spreken over zijn favoriete thema; identiteit. Jan Pool is een zeer ervaren docent, spreker, inspirator met een hart voor vaderschap. Hij schreef vele boeken waaronder de populaire serie intimiteit – identiteit – autoriteit.

Ds. Marius Koppe

Docent

Een pionier en voorhoede man van de Evangelische beweging in Nederland. Ooit was hij actief betrokken bij de oprichting van het Evangelisch Werkverband en hij heeft zijn hele leven gediend als dominee in verscheidene kerken. De prediking van Marius is altijd krachtig, helder en zet aan tot actie zonder daarbij de ernst te verliezen. Marius bidt voor velen en ziet veel genezingen en bevrijdingen.

Leo van Wijngaarden

Docent

Schoolleider, grondlegger en docent van de LIFEschool. Zijn leven is de blauwdruk voor de opbouw van de LIFEschool. Samen met zijn vrouw Jasmijn trekken ze regelmatig naar Zuid Afrika om daar te dienen en leiden zij in de Alblasserwaard de Vernieuwingsbeweging De Donk Ministries. Leo is een bouwer en echt geroepen om in de Alblasserwaard geestelijke vernieuwing te brengen.

Willem Ouweneel

Docent

Wijsheid, kennis en autoriteit. Willem onderwijst al vele jaren uit iedere pagina van de Bijbel. Geen vraag is hem onbekend en met veel passie leidt hij de studenten in de omvangrijke wereld van het Koninkrijk van God. Willem Ouweneel heeft meerdere titels, is een topdocent en schreef een ongelooflijk aantal boeken. 

Matt Helland

Docent

Met enthousiasme leidt Matthew Ruah profetenscholen. Matt is geboren in Chili, opgegroeid in Oklahoma(VS) en al jaren werkzaam met zijn vrouw Femke in het Amsterdamse wallengebied en voorganger van een spaanstalige gemeente die zij zelf hebben gesticht. Matt is een veelgevraagd spreker die ook werkzaam is in Amerika en Zuid Amerika. Een belevenis om van Matt te leren profeteren!

Albert & Michelle van der Heide

Docent

Samen een krachtig echtpaar. Albert is gedreven in het geven van onderwijs terwijl Michelle graag opwekking brengt. Samen leiden ze de lessen over het huwelijk en nemen hun levenslessen mee naar de school. Ze dragen zelf ook een mooie bediening waarin zij velen toerusten en reizen heel het land door. Ze geven leiding aan een eigen voltijds Bijbelschool. 

Johan Selier

Docent

Johan Selier is voorganger bij de Evang.Gemeente Hoeksche Waard. Na 15 jaar gediend te hebben bij de Marine en Luchtmacht is Johan overgestapt als kerkelijk werker van de PKN. Daarna heeft hij meerdere gemeenten gediend en is op veel plaatsen getuige geweest van plaatselijke opwekkingsbewegingen. Gedreven en gepassioneerd is hij een echte leraar die niet schuwt om de diepere lagen vanuit Gods woord naar boven te brengen en ze op eenvoudige en doelmatige wijze naar voren te brengen.

Gerard de Groot

Docent

Terwijl Gerard worstelde met geloofsvragen ontmoette hij Jezus op een bovennatuurlijke manier. Over zijn bekeringsverhaal vertelt Gerard veelvuldig. Zijn geloofservaringen en onderwijs zijn voor velen een enorme bemoediging. Hij behaalde zijn mastertitel in de theologie aan het Continental Theological Seminary in Brussel. Gerard heeft een krachtige zalving voor o.a. bevrijding.

Hans Maat

Docent

Hans Maat, de directeur van het European Mission Centre waar de LIFEschool onder valt. Een alleskunner, trainer en docent, spreker, liedschrijver, theoloog en onderwijskundige die een agenda heeft voor de kerk in Nederland. Zijn theologische visie en concrete aanpak zorgden voor een storm in Nederland die veel vernieuwing bracht waar het gaat om het méér van God en het wandelen in Zijn kracht en gaven. Hans heeft een krachtige profetische gave en o.m. een gave van genezing. Hij rust samen met anderen velen toe om de leiding van de Heilige Geest te ervaren, te groeien in discipelschap en te denken vanuit het perspectief van het Koninkrijk van God.

Jarno van Dijk

Docent

De missie van Jarno en zijn vrouw Liesbeth is om de boodschap van het Evangelie van het Koninkrijk over de hele wereld te brengen. Hun hart brandt voor de kerk van Jezus Christus en om bij te dragen aan opwekking en reformatie binnen de kerken. Jarno geeft les over de zalving van de Heilige Geest en geeft door wat hij om niet heeft ontvangen.

Esther Vorsterman-Van Ooijen

Docent

Met haar warme persoonlijkheid en profetische gaven is Esther geknipt als docente voor deze school. Zij is geroepen om met haar onderwijs mensen dieper te laten wortelen in hun identiteit en unieke bestemming zoals God die aan hen heeft gegeven. Esther is iemand die een profetische roeping heeft voor Nederland.

Esther is zeer bevlogen en een geliefd spreker. Zij heeft prachtige boeken geschreven en mooie TV-programma’s gemaakt. Zij heeft een groot hart voor de jonge generatie

Arie de Rover

Docent

Hij was ooit een gevierd zakenman. Hij maakte zowel carrière in het bedrijfsleven als in de kerk. Een ruzie in die kerk bracht zijn geloof aan het wankelen, totdat hij getroffen werd door een ‘genadeslag’. Sindsdien is hij actief als coach en veelgevraagd spreker. Tevens is hij veelvuldig te horen op Groot Nieuws Radio. Genade is een thema wat bij Arie heel erg gaat leven.

Carianne Ros

Docent

Carianne is een topcoach, christentherapeut, trainer, docent en schrijver van vele boeken. Zij bouwde een grote praktijk op met christencoaches onder de naam ‘Total balance’.
Carianne is inspirerend, confronterend en levendig in alle opzichten en wij hebben haar gevraagd om de eerste dag te verzorgen en jullie uit te dagen om met God dit traject te gaan! Carianne is getrouwd met David en samen hebben ze 6 kinderen. Carianne luistert zeer goed naar de stem van God en gehoorzaamheid is haar credo! Daar willen wij van leren.

Stef Schagen

Docent

Stef Schagen is en was in de eerste plaats voorganger van verscheidene evangelische gemeenten. Op jonge leeftijd gegrepen door de Geest, is het zijn passie om geloof op te wekken door aanbidding en om uit te leggen hoe de intieme omgang met God gestalte krijgt. Stef is een allrounder en een uitstekend docent met een pastoraal hart. Stef is ook actief in advies en conflictbemiddeling in allerlei kerken.

Erica Duenk

Docent

Erika is een zeer bekende spreekster met een prachtige bediening met de naam ‘His Healing Voice’. Naast medewerking aan boeken en TV programma’s gebeurt er altijd iets waar Erika is of komt. Ze beweegt in de liefde en kracht van de Heilige Geest, in het bijzonder profetie, genezing en bevrijding.
Erika krijgt specifieke opdrachten van Jezus en het is bijzonder om te zien hoe God haar gebruikt.
Haar onderwijs is vaak bewust eenvoudig, maar diep. Ze houdt van verbinding, openheid en eenvoud. Op die manier weet ze jou uit te dagen om in geloof gehoorzaam te zijn. Dit jaar geeft zij les over bevrijding en daar ligt o.m. ook echt Erika’s expertise en kracht. We zien er naar uit!

Priscilla Docter

Docent

Priscilla Docter is een ondernemende vrouw vol energie. Ze heeft o.a. al veel gereisd, verschillende boeken en blogs geschreven, geeft Bijbels onderwijs en heeft een eigen magazine uitgegeven: Supermam. Ook is ze te zien in videodagboeken op New Faith Network. Bovendien is ze moeder van zes prachtige kinderen. Een druk bestaan, maar haar eerste liefde gaat uit naar God. Hoe vind je tijd met God in zo’n druk leven? Priscilla schreef recent het dagboek ‘Ontmoetingen met God’ voor vrouwen dat hen helpt elke dag tijd met God te nemen. Priscilla Docter één van onze docenten. Een pionier en duizendpoot. Naast een periode van zending in Uganda is zij nu schrijfster van boeken en blogs, een magazine en
daarnaast nog Bijbelleraar. Priscilla neemt ons mee hoe God een plek krijgt in ons gezin en welke invloed Zijn aanwezigheid heeft.
Wie een gezin heeft, weet hoe moeilijk het kan zijn om kinderen te laten opgroeien met geloof, kerk en God. Priscilla laat ook vanuit haar eigen geleerde lessen
zien wat je kunt doen!

Wim Hoddenbagh

Docent

Wim Hoddenbagh is een docent die authentiek lesgeeft en met grote kennis van de Bijbel. Hij is een man van Woord én Geest en heeft een eerlijke en kwetsbare stijl.
Als bekend spreker die al werkzaam is geweest voor meerdere organisaties leidt hij nu, samen met zijn vrouw Gea, een opmerkelijke bediening onder de naam st. Precence
waarin zij samen met vele musici de aanwezigheid van God brengen op vele plekken in het publieke domein in binnen en buitenland.
Wim is uitstekend in staat om te onderscheiden in complexe situaties en om jou als deelnemer inzicht te geven in wat je beweegt en motiveert. Zijn onderwerp en thema
op onze scholen is ‘geven’ en er is niemand die dit beter en doorleefd kan brengen als hij! We zijn blij met zijn toezegging om dit jaar te komen!

Karim Landoulsi

Docent

Karim Landoulsi gaat niet geruisloos aan je voorbij en brengt zijn boodschap met passie, dynamiek en met humor. Karim is ook zeer ervaren in het werken met jongeren, deed vele conferenties, werkte als voorganger en nu voor de Betteld en heeft een krachtige zalving van de Heilige Geest ontvangen als hij voor mensen bidt. Karim gaat op onze school het spits afbijten en je leiden naar een leven van discipelschap, van de echte ontmoeting met Jezus.

Jaap Dieleman

Docent

Jaap Dieleman is een no nonsense evangelist met grote kennis van Gods Woord en van de theologie van de eindtijd en de wederkomst van Jezus. Zijn hart en kennis van Israël maken van hem een unieke docent en spreker die wij graag verwelkomen in deze spannende tijd waarin wij leven. Jaap is een Geestvervulde evangelist die een opmerkelijk werk doet in India en Pakistan waar honderdduizenden tot geloof komen door zijn initiatief. Hij leidt st. de Heilsbode. Daarnaast is hij een getalenteerd schilder en een boeiende persoonlijkheid met hart voor weduwen en wezen en schrijver van vele boeken die we graag toevoegen aan ons team!