Module 4: Bediening

Leren te handelen, bedienen met kracht en de gaven de Heilige Geest

Identiteit

Module 1

Relatie

Module 2

Principes

Module 3

Bediening

Module 4

Bestemming

Module 5

 

Als het over bediening gaat, dus jouw manier om God te dienen naar je van God gegeven bestemming, dan is de liefde voor Jezus natuurlijk het centrale gegeven. Maar die kan alleen krachtig zijn en concreet door het werk van de Geest. Jezus deelde Zichzelf uit vanuit de hemel door de Heilige Geest en heeft jou en mij gaven gegeven. Hij werkt middels tekenen en wonderen, en geeft op een bijzondere manier leiding aan ons leven. Hoe werken deze gaven, kracht, uitingen en werkingen van de Heilige Geest? 

We leven in een tijd waarin de gaven van de Heilige Geest in ere worden hersteld. Tegelijkertijd moeten we ze zuiver en waardig gebruiken en leggen we ook uit wat een ongezond gebruik van de gaven inhoudt.  We willen in onze scholen een veilige basis leggen waarin ieder op zijn of haar tempo mag gaan ontdekken wat het is om deze gaven te gaan inzetten. Natuurlijk strekken wij ons uit in geloof naar wonderen en tekenen en die gebeuren dan ook. 

Op de zaterdag over de gaven van de Heilige Geest doen we niet alleen aan activatie, maar geven we ook les over de overdracht van zalving en kracht. 

De deelnemers zullen zich geen moment vervelen tijdens deze lessen. Dat weten we zeker!

Les onderdelen

  1. De Heilige Geest: kracht en wonderen, werkingen en uitingen 
  2. Leven in vrijheid – bevrijding
  3. Genezing en bediening
  4. De gaven van de Geest
  5. Zaterdag: De gaven van de Heilige Geest in de praktijk.