Module 4: Bediening

Leren te handelen, bedienen met kracht en de gaven de Heilige Geest

Identiteit

Module 1

Relatie

Module 2

Principes

Module 3

Bediening

Module 4

Bestemming

Module 5

Jezus deelde Ziczhzelf uit vanuit de hemel door de Heilige Geest en heeft jou en mij gaven gegeven. Het is de Geest die in ons woont en op ons rust, waardoor kracht en gaven maar ook vruchten het koninkrijk zichtbaar maken in ons leven. Het is wel belangrijk om vanuit een gezonde identiteit deze gaven te leren kennen. Hoe passen we deze op een goede manier toe? Hoe werken deze gaven, kracht, uitingen en werkingen van de Heilige Geest? 

We leven in een tijd waarin de gaven van de Heilige Geest in ere worden hersteld. Tegelijkertijd moeten we ze zuiver en waardig gebruiken en leggen we ook uit wat een ongezond gebruik van de gaven inhoudt.  We willen in onze scholen een veilige basis leggen waarin ieder op zijn of haar tempo mag gaan ontdekken wat het is om deze gaven te gaan inzetten. Natuurlijk strekken wij ons uit in geloof naar wonderen en tekenen en die gebeuren dan ook. 

Studenten zullen zich geen moment vervelen tijdens deze lessen. Dat weten we zeker!

Les onderdelen

  1. Overdracht van Zalving
  2. Bevrijding
  3. Gaven van de Heilige Geest

Extra Masterclass:
Gaven van de Heilige Geest in praktijk brengen