Module 1: Identiteit

Waarom God jou gemaakt heeft en hoe Hij naar je kijkt

Identiteit

Module 1

Relatie

Module 2

Principes

Module 3

Bediening

Module 4

Bestemming

Module 5

In deze module gaat het over jouw persoonlijke relatie met God, met Jezus en met de Heilige Geest.  Laatstgenoemde is onze Helper en velen willen graag meer leren over de Heilige Geest en Zijn werk, gaven, kracht en leiding.  We leren dieper wortelen in Gods genade en ontdekken hoe de geestelijke wereld ons leven beïnvloedt.

We zijn als enthousiaste christenen vaak geneigd om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de gaven van de Geest. Maar we zullen je laten zien dat de kracht van die prachtige gaven geworteld liggen in de kracht van je identiteit. We beginnen daarom eerst met het verdiepen van je relatie met God. We gaan op zoek naar de redenen waarom je de dingen doet zoals ze nu zijn. Je zult versteld staan hoe je eigen motivatie en contextuele factoren van invloed zijn op je dagelijkse leven.

​We gaan ook in op het verstaan van Gods stem, ontvangen de doop met de Heilige Geest en we bevelen de facultatieve conferentie There is more! in Ede van 10-12 oktober van harte en dringend aan. Dit gaat je in enkele dagen zoveel brengen dat het je groei en begrip versnelt van onze Lifeschool. Dus noteer ‘m in je agenda en kijk op www.thereismore.nl.  Er zullen daar honderden deelnemers van de Lifeschool bijeenkomen, samen met talloze leiders en christenen uit heel Nederland. We stemmen de conferentie ook af op de lifeschool en andersom. 

Les onderdelen

  1. Hoe God jou ziet
  2. Het Vaderhart van God
  3. De There is more! conferentie in Ede van 10-12 oktober. www.thereismore.nl
  4. Het Koninkrijk van God
  5. Doop met de Heilige Geest
  6. Gods stem verstaan
  7. Leven vanuit de overwinning
  8. Afrekenen met negatieve patronen