Module 3: Principes

Leren leven en werken vanuit een Koninkrijks-cultuur

Identiteit

Module 1

Relatie

Module 2

Principes

Module 3

Bediening

Module 4

Bestemming

Module 5

Het Koninkrijk van God breekt in deze wereld door waar christenen de principes van het Koninkrijk gaan leven. Wij helpen jou in deze module die principes te leren kennen en te leven vanuit een cultuur van eer. In deze module ontdek je hoe je een zegen bent en invloed uitoefent in Gods Koninkrijk. Ook spreken we over ‘heilig leven’, want zonder heiliging kunnen wij niet vruchtbaar zijn voor God.

Velen denken nog in oude principes maar we gaan zien hoe Jezus aan het kruis de vloek heeft verbroken voor ons die nieuwe mensen zijn in Christus. Wij zijn geroepen als christenen om vanuit het Koninkrijk, wat nu reeds is en nog niet is voltooid, te leven. We leren werken vanuit onze nieuwe identiteit. 

Daarnaast staan we uitgebreid stil bij het leven vanuit een cultuur van eer. We gaan ontdekken dat we vanuit het Koninkrijk van God op een andere manier met elkaar mogen omgaan

Les onderdelen

  1. Gods Koninkrijk en je werk
  2. Cultuur van Eer
  3. Als held voor Jezus gaan