Module 3: Principes

Leren leven en werken vanuit een Koninkrijks-cultuur

Identiteit

Module 1

Relatie

Module 2

Principes

Module 3

Bediening

Module 4

Bestemming

Module 5

We starten dit blok met een zaterdag die gaat over de geestelijke wereld en bevrijding. Velen ervaren dit als nieuw en zitten op het puntje van hun stoel want ook het rijk van duisternis is goed georganiseerd en kent ook principes. Omdat Jezus veel sterker is bestaat het tweede deel uit een les over bevrijding en gebedsministry. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jij leert om in de aanwezigheid van God te verblijven door gebed en dat je iets weet van geestelijke strijd, zodat je staande blijft en alert bent op de vijand in je eigen leven, dat van je naasten en in je bediening. Dat zou een dagelijks principe van leven mogen zijn. We sluiten dit blok af met les die er op het eerste gezicht niet bij hoort: Israël en de eindtijd. Toch denken wij dat we iets moeten ontdekken van Gods Woord als het gaat om deze unieke periode waarin wij leven. Het is hot en actueel en we geloven dat het einde van deze wereld aanstaande is,  maar ook een grote oogst zal worden binnengehaald. Het Koninkrijk van God breekt dus eigenlijk door en jij bent iemand die dat representeert als je de principes van het Koninkrijk gaat leven. En ook dit is één grote strijd als we zien wat er op dit moment in de wereld gebeurt.

Les onderdelen

  1. Zaterdag: De geestelijke wereld
  2. Bidden en geestelijke strijd
  3. Strijd op het wereldtoneel: Israël en de eindtijd