Module 2: Relatie

Waarom God ons aan elkaar heeft gegeven

Identiteit

Module 1

Relatie

Module 2

Principes

Module 3

Bediening

Module 4

Bestemming

Module 5

In deze module gaan we in op de relaties die jij hebt. Denk allereerst aan het huwelijk of je naaste verwanten, zoals familie en vrienden. Dit is een intense les die ook best wat met je doet. Vervolgens besteden we aandacht aan je kerk of gemeenschap, want wij merken keer op keer dat een Bijbelse visie daarop nodig is en dat veel van onze deelnemers best veel hebben meegemaakt op dat punt. Tenslotte heel belangrijk: de relatie die je hebt met Christus, vooral ook door intimiteit. We praten dan over Gods aanwezigheid ervaren en verschillende manieren van bidden, maar ook hoe je om moet gaan met geestelijke strijd, want die is zeer reëel in het leven van een christen. Er is in deze module ook een facultatieve les. Die kan worden ingevuld door de schoolleiding, maar voor sommige scholen is bijvoorbeeld de relatie met je werk heel interessant. Of met de groep waar je deel van uitmaakt in de school. Of over de cultuur van eer in onderlinge relaties. Dat is dus nog een verrassing.

Als al deze relaties gezond worden in jouw leven dan ontdek je pas echt het leven in het koninkrijk van God! 

Les onderdelen

  1. Huwelijk en relaties
  2. Ik en mijn huis 
  3. Ik en mijn kerk
  4. Facultatief – nader in te vullen