Module 2: Relatie

Waarom God ons aan elkaar heeft gegeven

Identiteit

Module 1

Relatie

Module 2

Principes

Module 3

Bediening

Module 4

Bestemming

Module 5

God heeft ons aan elkaar gegeven. Ook als het gaat om geloof en navolging van Christus. We werken in deze module aan gezonde relaties met je partner, kinderen en vrienden. We zullen leren dat het Lichaam van Christus het sterkst wordt wanneer je de plaats inneemt, die God voor jou heeft.

De basis van huwelijken, vriendschappen en je sociale omgeving vervult een zeer prominente rol in het Koninkrijk van God. Wanneer je niet in staat bent om welke reden dan ook de sociale en intieme contacten gezond te houden dan zal dat het leven in het Koninkrijk van God sterk negatief beïnvloeden.

We gaan dieper in op het huwelijk, de opvoeding van kinderen en het leven als gezin als eenheid. Deze lessen worden als intens ervaren en soms ook confronterend. Maar vele studenten hebben inmiddels een nieuwe kijk gekregen op hun relaties en staan zoveel positiever in het leven dan ze ooit hadden kunnen bedenken.

Les onderdelen

  1. Het Huwelijk
  2. Groeien naar Heiligheid
  3. Ik en mijn huis zullen de Heere dienen